Home

De ondergrond van Nederland

Nederland is†gevormd door†geologische processen die†miljoenen jaren aan de gang zijn. Al die processen hebben hun sporen achtergelaten aan de oppervlakte en in de diepere ondergrond.

In de aardlagen onder onze voeten vinden we getuigenissen van vroeger leven. Maar ook enorm rijke voorraden aan delfstoffen waar we in ons dagelijks leven van afhankelijk zijn,†zoals zand, grind, schoon drinkwater, aardgas en aardolie, en zelfs goud.

††††††††††††††††Serie artikelen over de ondergrondse natuurlijke bestaansbronnen††††††† Serie artikelen over processen op en onder het aardoppervlak††††††††Serie artikelen over het ontstaan van het leven

††††††††††††††† Beschrijvingen van de verschillende perioden uit de algemene geologische tijdschaal††††††† Lijst met geologische begrippen en de bijbehorende definities††††††† ZoekmachineZoekmachine