Home

Het Pleistoceen

Het Pleistoceen valt uiteen in drie delen (subseries). Elke subserie kent meerdere kortere tijdseenheden ofwel etages, die voor het merendeel vernoemd zijn naar Nederlandse locaties. De indeling in etages berust overwegend op veranderingen in de vegetatiepatronen, afgeleid uit onderzoek aan fossielstuifmeel (pollen) in Kwartaire sedimenten.

Hieronder volgt de indeling in subseries en etages van het Pleistoceen. Klik op de naam van de subserie of etage om naar het desbetreffende artikel te gaan.

Subserie †Etage††††

Vroeg-Pleistoceen Pretiglien†††††††††† †
Tiglien
Eburonien
Waalien
Menapien
Bavelien

Midden-Pleistoceen Cromerien†††††††††††
Elsterien
Holsteinien
Saalien

Laat-Pleistoceen Eemien†††††††††††
Weichselien

Klik hier voor een overzicht van alle perioden uit de algemene geologische tijdschaal.