Home

Oliewinning: zoektocht naar het zwarte goud

2† UITWERKING

Voorbeelden van probleemstellingen

 • Welke factoren spelen een rol bij de vorming van olie?
 • Welke factoren spelen een rol bij het vaststellen van de uiteindelijke marktprijs van olie?
 • In hoeverre wordt bodemdaling veroorzaakt door oliewinning?
 • Is er in het jaar 2050 nog genoeg olie voor onze economie?
 • Met welke kosten en baten heb je te maken bij de productie van olie?
 • Hoe krijg je olie die op 2 km diepte zit aan de oppervlakte?
 • Hoe komt men tot een schatting van de oliereserves in de wereld?
 • Hoe duur moet olie worden om de moeizame winning uit zogenaamd teerzand rendabel te maken?

Voorbeelden van onderzoeksactiviteiten
 • Maak de case-study voor het ontwikkelen van een olieveld.
 • Zoek uit hoe lang we nog olie kunnen gebruiken. Hiervoor moet je gegevens over o.a. voorraden, gebruik, economische groei en alternatieven combineren.
 • Vraag oliebedrijven naar hoe zij denken over de oliereserves in de wereld. Ze hebben allen voorlichtingsnummers of mailadressen.
 • Kom experimenten doen in het Dietz-laboratorium. Hiervoor kan je Janine van der Spoel van de TU Delft bellen: 015-2783277.
 • Leen de experimentenkoffer en doe proefjes met olie. Je kunt de koffer bestellen via http://www.ta.tudelft.nl/pr.


Voorbeelden van eindproducten en presentatiemogelijkheden

 • Bouw een kleine ja-knikker. Dit apparaat, een Nederlandse vinding, maakte oliewinning veel eenvoudiger en dus goedkoper. Maak gebruik van tekeningen die je vindt in boeken.
 • Laat beelden zien van of vertel over de brandende oliebronnen in Koeweit na de Golfoorlog. Aan de hand hiervan kan je vertellen over de techniek van oliewinning. Je hebt in ieder geval de aandacht!
 • Maak een realistisch spel (verwerk bijvoorbeeld de kennis uit de case-study) waarbij je moet proberen de macht in olieland te grijpen. Denk aan een soort Monopoly of Risk. Je zou ook een variant kunnen bedenken die je met de hele klas kan spelen.
 • Shell publiceerde in september 2000 een berekening waarin ze claimden dat ze 0.3 cent winst per liter benzine maken. Neem hun overige kosten voor lief en zoek uit hoeveel het daadwerkelijke winnen van de olie Shell kost. Als ze daarvoor teveel claimen in hun berekening stuur je een ingezonden brief naar een krant. De cijfers van Shell kan je op hun website vinden.


Nog meer tips

1. Bestel brochures via het internet:
- Shell-site: Vooral de energiefolder is leuk. Klik op 'onderwijsmateriaal voor docenten', klik daarna op 'energie'.
- N.A.M.-site: Vooral het boekje 'energie uit de diepte' is de moeite waard.
2. Maak een duidelijke keuze tussen een technisch werkstuk of een meer economisch gericht werkstuk. Beide aspecten van de oliewereld hebben veel met elkaar te maken, en je zult dan ook van beide iets moeten weten, maar je kan nooit alles tegelijk behandelen.
3. Ieder bedrijf dat benzine verkoopt aan gewone mensen heeft een website waarop allerlei informatie en uitleg wordt gegeven. Daar zijn vaak goede dingen uit te halen. Vul gewoon www.naampompstation.com in en je vindt ze.