Home

Platentektoniek: de aarde in beweging
______________________________________________________________________________

Wiskunde A

Wiskunde B

Natuurkunde

Toelichting vakken

Wiskunde en Natuurkunde heb je nodig om de bewegingen, de krachten en bijvoorbeeld de temperatuurverdeling in de aarde te kunnen berekenen. Het vak Aardrijkskunde verschaft je de basiskennis van de aarde.