Home

Schatten in de bodem

We staan maar zelden stil bij de grond onder onze voeten. Al hangt onze welvaart en de kwaliteit van ons bestaan ervan af. De Nederlandse ondergrond levert ons een schat aan delfstoffen, schoon drinkwater, ruimte voor infrastructuur en opslag en voedingsstoffen voor gewassen en natuur. De meeste dingen die we gebruiken zijn gemaakt van stoffen die uit de ondergrond komen. Onderstaande artikelen geven een overzicht van de rijkdom die in de ondergrond verborgen zit.

Klik op het plaatje of de titel om het artikel te openen:

 
 

 Aardgas, condensaat en aardolie

   Klei en leem
 

 Aardwarmte 

 

 Moerasgas
 

 Bron- en mineraalwater

 

Ondergrondse opslag van CO2

   Geokoepels    Steenzout
 

Gesteenten in Nederland

 

 Veen, bruinkool en steenkool
 

 Goud in de Rijn

   Vuursteen 
   Grind    Zand
   Grondwater    Zware mineralen
   Kalksteen    

Kijk voor data en informatie over de Nederlandse ondergrond op

www.dinoloket.nl