Home

Kalksteen

Zuivere kalksteen is vrij wit of lichtgrijs van kleur, gele of bruingele tinten wijzen op bijmenging van ijzerverbindingen. Kalksteen, of carbonaat, dient in de eerste plaats als grondstof voor cement. Jaarlijks gebruikt de Nederlandse cementindustrie ruim 2,5 miljoen ton kalksteen. Daarnaast wordt gemalen kalksteen toegepast voor industriėle doeleinden, zoals voor kalkmeststof, voor de mengvoederindustrie, de papierindustrie, voor rookgasontzwaveling en als vulstof in diverse toepassingen. Voor industriėle toepassing is op jaarbasis ongeveer een half miljoen ton kalksteen nodig.

Voorkomen in de Nederlandse ondergrond

Carbonaten komen volop voor in de Nederlandse ondergrond, met name in het Krijt(144 tot 65 miljoen jaar geleden). Deze liggen in Zuid-Limburg op veel plaatsen aan of dichtbij het oppervlak. De kalksteenformaties van Houthem, Maastricht en Gulpen zijn het meest geschikt voor winning. Verder komen hier en daar oudere kalkstenen uit de Jura(203 tot 144 miljoen jaar geleden) en het Carboon(354 tot 298 miljoen jaar geleden) aan de oppervlakte, respectievelijk in de Achterhoek en Limburg.

De Muschelkalkgroeve bij Winterswijk © TNO-NITG

Winning

Tot aan het begin van de twintigste eeuw werd kalk alleen gewonnen uit schelpen. Dit gebeurde langs de stranden en in ondiepe delen van de Noordzee en de Waddenzee. Deze schelpen gingen voor verdere bewerking naar kalkovens. Tegenwoordig komt kalk uit de kalksteengroeven in Zuid-Limburg en bij Winterswijk. Voor dat doel vindt afgraving van zachte kalksteen, of mergel, in de St. Pietersberg plaats. De traditionele term mergel is eigenlijk onjuist, hieronder wordt namelijk kalkrijke klei verstaan, en niet bijna zuivere kalksteen.