Home

De natuurlijke moestuin

Moestuin, groententuin, nutstuin. Drie benamingen voor hetzelfde begrip, namelijk dat de tuin voornamelijk gebruikt wordt voor het telen van groente, fruit, kruiden, aardappels en andere voedselgewassen. Ook bij het werken in de moestuin kan de tuinder rekening houden met het bevorderen van biodiversiteit.

In de natuurvriendelijke moestuin leven planten, vogels, insecten en andere dieren in harmonie met elkaar. Als u natuurvriendelijk tuiniert, wordt de grond elk jaar beter en kan de aanvoer van voedingstoffen door†bemesting elk jaar minder worden. De voedingsstoffen worden dan namelijk door de tuin zelf geleverd. Alles wat in de tuin doodgaat, zoals afgevallen bladeren,†komt als voedsel in de bodem terecht. Insecten, bacteriŽn, schimmels en regenwormen spelen een belangrijke rol bij de omzetting van dood materiaal tot voedingstoffen.

Door een afgewogen balans tussen planten en dieren en door ruimte voor natuurlijke processen, ontstaat in de moestuin vanzelf een natuurlijk evenwicht.†Het streven naar dit natuurlijk evenwicht is ťťn van de belangrijkste uitgangspunten voor de natuurvriendelijke moestuinier. Het zal niet alleen leiden tot een hogere kwaliteit van het milieu, maar ook van†de moestuinproducten.

Om†een natuurlijk evenwicht†te bereiken voegt men geen producten van chemische herkomst toe aan de bodem, zoals kunstmest of chemische gewasbeschermingsmiddelen. Zonder kunstmatige toevoegingen ontstaat in de moestuin vanzelf een levende, actieve bodem. In zo'n bodem zit voldoende humus die de basis vormt voor de 'groeikracht' van de moestuin. Om tot zo'n actieve bodem te komen gelden de volgende spelregels.

  • Gebruik organische voeding, geen kunstmest
  • Lucht de grond regelmatig en keer haar alleen indien noodzakelijk
  • Pas een ruime vruchtwisseling toe en leg dit administratief vast door middel van een teeltplan
  • Werk zo mogelijk met combinatieteelt
  • Kies plantmateriaal met een natuurlijke ziekteresistentie en goede smaak
  • Biedt natuurlijke vijanden een plaats aan rondom uw tuin (planten, bomen, struiken en het plaatsen van nestkasten)