Home

De natuurlijke waarde van planten voor insecten

Insecten zijn nuttig. Veel planten zijn voor hun voortplanting van deze dieren afhankelijk. Tijdens hun korte verblijf op een bloem zorgen†hommels, bijen en vlinders voor de†overdracht van stuifmeel. Alleen als dat gebeurt kan de†plant vrucht gaan zetten en zaad produceren.

In een†natuurvriendelijke tuin†zijn flora en fauna met elkaar in evenwicht. Er zijn veel soorten insecten aanwezig, maar ook de juiste planten waarvan de insecten voor hun overleven afhankelijk zijn. De planten voorzien de insecten van voedsel (nectar) en de insecten op hun beurt zorgen bij het bezoeken van de bloemen voor de overdracht van stuifmeel van de stuifmeeldraden van de mannelijke bloem naar de stampers van de vrouwelijke bloemen. Alleen door die kruisbestuiving is een gezonde voorplanting mogelijk.

Omgekeerd kunnen planten insecten helpen bij hun voortplanting. Een waardplant is een voedselplant voor een rups. De rups kan zich tegoed doen aan de bladeren van de plant en uitgroeien tot een volwassen vlinder. Wanneer er veel verschillende planten in de tuin staan is de kans groot dat er een soort bij zit waar vlinders hun eitjes op kunnen afzetten. Zo heeft de dagpauwoog de brandnetel nodig en het oranjetipje de pinksterbloem.

Natuurlijk mogen er ook weer niet te veel insecten zijn. Als er bijvoorbeeld te veel rupsen komen dan kunnen deze de planten kaalvreten. Het is daarom van belang dat er in de tuin ook ruimte is voor natuurlijke vijanden. Lieveheersbeestjes en hun larven eten bijvoorbeeld luizen die zich op de planten tegoed doen aan de sappen van de plant. Vogels eten rupsen en larven die aan bladeren en bloemen peuzelen. Een overmaat aan rupsen trekt veel vogels aan, die in korte tijd voor evenwicht in het aantal rupsen zorgen. Voorwaarde is dan wel dat de†tuin aantrekkelijk is voor vogels.†Zo'n† tuin kenmerkt zich altijd door afwisseling in de begroeiing en†voldoende beschutte plekjes.