Home

Actieve Europese organisaties voor biodiversiteit

Organisaties in Europa die zich bezig houden met biodiversiteit zijn schaars. Soms zijn ze geboren uit gezamenlijke interesse van een aantal mensen. Soms ook komen deze instellingen voort uit, of zijn verbonden aan organisaties die zich bezig houden met organische land- en tuinbouw.

Deze organisaties richten zich veelal op oude gebruiksrassen van b.v. fruit en groenten, maar soms ook op oude rassen van landbouwhuisdieren. Een heel beperkt aantal organisaties richt zich op alle terreinen tegelijk, zoals Pro Species Rara in Zwitserland.

In Nederland kennen we een paar organisaties die zich bezig houden met instandhouding van fruitrassen, en een organisatie die zich bekommert om het schaarse erfgoed aan huisdierrassen, maar geen grote organisatie die zich met instandhouding van oude cultuurgewassen bemoeit.

Stichting De Oerakker doet er een poging toe, maar het aantal betrokkenen in Nederland is aan de kleine kant. Dat mag eigenlijk wel bevreemding wekken, want juist Nederland heeft altijd veel invloed op de internationale land- en tuinbouw gehad. Zo kwamen veel van de eerste gewassen in de Verenigde Staten vanuit Groot BrittanniŽ en Nederland. De paar mensen die nog oude Nederlandse rassen verbouwen, doen er dus goed aan om te proberen via de website www.denationaleproeftuin.nl medestanders te vinden binnen ons taalgebied. Biedt dit onvoldoende soelaas dan te bedenken om zeldzame variŽteiten te verspreiden naar andere landen waar meer belangstelling voor ons erfgoed is dan hier.

Enkele websites:

UK
www.hdra.org.uk

Zwitserland
www.psrara.org

Oostenrijk
www.arche-noah.at

Ierland
www.irishseedsavers.ie

VS
www.seedsavers.org

AustraliŽ
www.seedsavers.net