Home

Actieve Nederlandse organisaties voor biodiversiteit

Centrum voor Genetische Bronnen Nederland

Beheert de Nederlandse genenbanken voor gewassen en landbouwhuisdieren in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Het CGN geeft materiaal van zijn genenbanken af aan alle professionele gebruikers. Het CGN zoekt samenwerking met alle organisaties die het bewaren en gebruiken van genetisch materiaal belangrijk vinden. Meer informatie vindt u op de website van het CGN.

Het Hof van Eden te Utrecht

Wekker van de mensheid. Het doel van deze stichting is het wekken van de mensheid in het algemeen en in het bijzonder haar belangstelling voor gebruiksgewassen uit de hele wereld. U bent welkom in Utrecht om eens te kijken hoe zij dit doen of bezoek hun website www.thecourtofeden.org. Het Hof van Eden functioneert en opereert volledig onafhankelijk van de Stichting De Nationale Proeftuin. Let op: zij geloven niet in geld, wel in leven!

De Oerakker te Bakkeveen

Tuin met een cultuur-historisch verhaal. De Oerakker is een tuin (4 ha) in Bakkeveen ten Oosten van Drachten, waar alle Noord- en West Europese cultuurgewassen worden bewaard en voortgeteeld. Zonodig worden de gewassen opnieuw elders verspreid. De verzameling is zo opgezet dat er een cultuur-historisch verhaal is ontstaan. Vooral worden daarbij de erfelijke eigenschappen goed bewaakt.

De Hortus Bulborum te Limmen

Schatkamer van bloembollen. In deze tuin worden oude bolgewassen bewaard met als doel deze gewassen in stand te houden. De oudste tulp stamt uit 1595 en de oudste narcis uit 1603.
Openingstijden
begin april t/m half mei:
Maandag t/m zaterdag 10.00 - 17.00,
Zondag 12.00 - 17.00,
Rondleidingen op afspraak
tel; 072 - 5052981
website: www.hortus-bulborum.nl
e-mail: info@hortus-bulborum.nl

De Stichting Zeldzame Huisdierrassen

Richt zich op het behoud van traditionele Nederlandse rassen van (landbouw) huisdieren. Bedreigde runderrassen bijvoorbeeld zijn het Brandrode rund, de Witrik, de Fries Roodbonte en de Lakenvelder. De SZH inventariseert deze bedreigde rassen en helpt stamboekverenigingen. De stichting geeft verder informatie aan fokkers en beleidsmakers. Vier keer per jaar geeft de Stichting het blad Zeldzaam Huisdier uit.
SZH,
De Drieslag 30
8251 JZ Dronten
email: szh@planet.nl
websites: www.szh.nl

Noordelijke Pomologische Vereniging

Historisch Fruit is een Schat van Onschatbare Waarde. Mede door economische factoren zijn de afgelopen halve eeuw onze hoogstam-boomgaarden in snel tempo verdwenen. Het gevolg was dat de daarin voorhanden zijnde rijkdom aan traditioneel-geteelde rassen voorgoed leek te verdwijnen. Onder meer door de inspanningen van NPV zijn veel rassen uit het historische assortiment nog net op tijd opgespoord, vermeerderd en als zodanig voor het nageslacht bewaard.
website: www.npv-fruithof.org.

Stichting Zaadgoed beijvert zich voor voldoende en goed zaaizaad en plantgoed voor de biologische landbouwsector. De biologische boer kiest ervoor geen bestrijdingsmiddelen en kunstmest te gebruiken. Daardoor is hij veel meer aangewezen op de natuurlijke kwaliteiten van zijn akker. Die verschillen van streek tot streek. Voor een gezonde en duurzame landbouw is dus zaad nodig, dat rekening houdt met die natuurlijke diversiteit. De biologische landbouw kan hiermee de consument ook een grotere variatie aan smaken en vormen bieden.
website: www.zaadgoed.nl

Het AVVN, organisatie voor mensen met hart voor tuinieren en oog voor de natuur

Het aanleggen van een natuurlijke siertuin, waar schoonheid hand in hand gaat met aandacht voor het natuurlijke leefmilieu van plant en dier, is geen sinecure. Ook het onderhouden van een ecologische moestuin met bijzondere groentesoorten, fruit en eetbare bloemen, roept soms vragen op. Wie stoeit met groene vragen vindt antwoorden op de website van het AVVN, in het tijdschrift De Amateurtuinder en bij de Vriendenkring Natuurlijk Tuinieren. Probeer het eens!
website: www.avvn.nl
e-mail: info@avvn.nl