Home

Wat is in- of uitheems? Wat zijn oude rassen?

Steeds heeft de mens geprobeerd de natuur naar zijn hand te zetten. Natuurlijk gebeurde dat het eerst met nuttige planten en dieren. Uiteraard was het interessant om planten die voedsel verschaften, zelf te gaan verbouwen, in plaats van ze te verzamelen, met het risico dat anderen je voor waren. En al die planten die geschikt waren voor dit proces van aanpassing aan de wens van de mens, zijn cultuurgewassen. Wereldwijd is daar steeds een grote uitwisseling van geweest, de meest recente is die met Zuid-Amerika geweest. De Europeanen hebben van daar aardappelen, bonen, pompoenen/ courgettes, pepers/ paprika, maÔs en tomaten naar Europa gebracht en ze deden het hier ook. Niet altijd meteen evengoed, maar na wat kruisen en selecteren lukte het om ons, wat ons voedsel betreft, tot nakomelingen van de Indianen te bestempelen. Opmerkelijk is overigens dat tuinbonen en uien in de Andes belangrijke gewassen zijn geworden.

Soorten die in het zojuist geschetste proces tot ontwikkeling zijn gekomen, zonder gerichte kruisingen, noemt men landrassen. Overal in de wereld komen die voor. Sinds de monnik Mendel onderzoek deed naar erfelijkheid hij wat wetmatigheden heeft vastgelegd, zijn er mensen gekomen, die gericht selecteerden op gepaalde eigenschappen. Belangrijke redenen waren om tot hogere producties te komen of tot een snellere groei. Dit noemt men moderne rassen, waarbij die van bijna 100 jaar oud veelal meer oorspronkelijk trekjes vertoonden dan de allernieuwste.

Siergewassen ondergingen een soortgelijke ontwikkeling, veelal van meer recente datum, omdat het om sier gaat, wat een zekere maatschappelijke welstand vereist.

Bij wilde planten kan men onderscheid maken tussen inheems, planten die in ons eigen land thuis horen en uitheems, planten die van elders komen. Het laat zich raden dat De Nationale Proeftuin (www.denationaleproeftuin.nl) u vraagt liever niet met uitheemse planten aan de slag te gaan, om te vermijden dat men het verwijt zou kunnen maken dat we meewerken aan het uitsterven van soorten. Of het introduceren van nieuwe soorten hier, die bestaande soorten verdringen.

Maar zaden die van een eigen teelt afkomstig zijn, mogen altijd als cultuurproduct worden bestempeld.

Het oogsten van plantendelen van beschermde soorten is uiteraard strafbaar, ongeacht of dat om uitheemse dat wel om inheemse soorten gaat en moet ten strengste worden ontraden.