Home

Roze flamingo

NAMEN

Wetenschappelijke naam: Phoenicopterus ruberroseus
Engelse naam: Greater Flamingo
Duitse naam: Rosaflamingo
Franse naam: Flamant Rose

INDELING

Klasse: Vogels (Aves)
Orde: Flamingoachtigen (Phoenicopteriformes)
Familie: Flamingo's (Phoenicopteridae)
Geslacht: Flamingo (Phoenicopterus)
Soort: Roze flamingo (Phoenicopterus ruber)

Rob Doolaard/IZP
Roze flamingo
KENMERKEN

Lengte: tot 130 m (van snavel tot staartpunt)
Gewicht: Ongeveer 2 kg
Levensduur:


Flamingo's kunnen tientallen jaren oud worden; enkele flamingo's in de dierentuin van Bazel zijn ongeveer 60 jaar oud en broeden nog steeds!
Geslachtsverschillen:

Uiterlijk geen verschillen; mannetjes zijn gemiddeld iets groter dan vrouwtjes

IN DE NATUUR

Biotoop: Waterrijke gebieden in (sub)tropisch streken
Verspreidingsgebied: Zuid-Europa, Noord-Afrika en Zuidwest-Aziė
Paartijd: Mei/juni
Voortplanting: Draagtijd is 30 dagen. Aantal jongen per keer is 1
Voedsel:

Kleine plantjes en waterdiertjes die met de snavel uit het water worden gezeefd
Bedreiging: Staat niet op een lijst van bedreigde dieren
Leefwijze: In grote groepen van duizende vogels

IN DIERENTUINEN

Aantal:

Er leven tenminste 1400 Roze flamingo's in Europese dierentuinen en vogelparken
Voedsel:


Speciaal samengestelde flamingo-korrels bevatten alle noodzakelijke voedingsstoffen. Daarnaast smullen de flamingo's van garnalen en kroos
Stamboeken: In Europa bestaan voor flamingo's geen stamboeken

IN BLIJDORP

Aantal:
De kolonie is redelijk stabiel en bestaat uit ongeveer 50 vogels.
Nageslacht: Jaarlijks kruipen jongen rozo flamingo's uit het ei.
Bijzonderheden:In Blijdorp wordt het gedrag van de flamingo's al enkele jaren bestudeerd door enthousiaste vrijwilligers. Dit langlopende onderzoek heeft al veel interessante zaken aan het licht gebracht