Wetenschap

betrokkenheid

Onderzoekers die zich bezighouden met wetenschappelijk onderzoek aan biotechnologie zijn vanuit deze positie nauw betrokken bij discussies die zich op dit vakgebied afspelen. Het onderzoek over biotechnologie vindt op verschillende manieren plaats. Het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek richt zich in de eerste plaats op het verwerven van kennis zonder direct praktisch nut. Het toegepast wetenschappelijk onderzoek houdt zich vooral bezig met ontwikkelingen die praktisch of commercieel toepasbaar zijn. Daarnaast zijn er ook onderzoekers die de maatschappelijke, economische, ethische of sociale aspecten van de biotechnologie bestuderen.

algemeen standpunt

Een algemeen standpunt van de 'wetenschap' over biotechnologie is moeilijk te geven. In de praktijk blijken de meningen van onderzoekers sterk uiteen te lopen, vooral de risico's van biotechnologie worden verschillend ingeschat en beoordeeld. Sommige onderzoekers vinden dat de veiligheid van genetisch veranderde organismen voor de gezondheid en het milieu voldoende wordt onderzocht, terwijl anderen twijfelen aan de effectiviteit van de huidige procedures.

ethische aspecten

Bij wetenschappelijk onderzoek aan biotechnologie mogen de ethische aspecten niet uit het oog worden verloren. Daarom helpen ethische commissies op universiteiten en onderzoeksinstellingen bij het bepalen van ethische grenzen aan wetenschappelijk onderzoek. Zo moet men afwegen of alles wat mogelijk is ook mag, terwijl tegelijkertijd de onderzoekers voldoende vrijheid moeten hebben om hun werk te kunnen doen. Daarnaast is het belangrijk om ervoor te waken dat wetenschappelijk onderzoek onafhankelijk en objectief blijft. Het mag niet eenzijdig worden be´nvloed door de belangen van de opdrachtgever die het onderzoek betaalt.