Onderwerpen

betrokkenheid
algemeen standpunt
ethische aspecten
genetisch veranderen van
    dieren
    planten
    micro-organismen
toepassingen
    landbouw en voeding
    gezondheidszorg
    industrie en milieutechniek
voedselveiligheid
    antibioticum-resistentie
    voedselallergie
    giftige stoffen
milieuveiligheid
    biodiversiteit
    overwaaien van stuifmeel
    bedreiging ecologische landbouw
    afhankelijkheid van bestrijdingsmiddelen
    resistentie
    superonkruiden
keuzevrijheid
wereldvoedselsituatie
octrooien en de positie van bedrijven
economische belangen