Biotechnologiebedrijven

betrokkenheid

Biotechnologiebedrijven ontwikkelen en verkopen genetisch veranderde organismen of daarvan afgeleide producten. Dit kunnen zaden zijn, maar ook medicijnen of bestanddelen voor wasmiddelen.

algemeen standpunt

Biotechnologiebedrijven vinden dat hun bedrijfstak op verschillende gebieden een waardevolle bijdrage levert aan de samenleving. In de toekomst zal dat blijven gebeuren. Zij zien biotechnologische ontwikkelingen als een mogelijkheid om de marktpositie van bedrijven te verbeteren.

ethische aspecten

Net zoals bij andere technologieŽn kan biotechnologie naast waardevolle vernieuwingen ook leiden tot ongewenste toepassingen. Biotechnologiebedrijven vinden het daarom belangrijk om vast te stellen welke toepassingen door de samenleving worden geaccepteerd en welke risico's aanvaardbaar zijn. Zij vinden dat biotechnologie moet voldoen aan de geldende ethische normen en waarden.

genetisch veranderen van

dieren

Biotechnologiebedrijven vinden het genetisch veranderen van dieren voor commerciŽle doeleinden, zoals het maken van nieuwe medicijnen en het verbeteren van bestaande producten, aanvaardbaar. Wel behandelen ze dieren met respect en beperken ze waar enigszins mogelijk het gebruik van proefdieren bij onderzoek.

planten

Biotechnologiebedrijven ontwikkelen genetisch veranderde gewassen met voordelen voor de boer, het milieu of de consument. Zij streven hierbij naar een grote afzetmarkt van deze producten.

micro-organismen

Biotechnologiebedrijven vinden dat het genetisch veranderen van micro-organismen nu al heeft geleid tot duidelijke voordelen voor de gezondheidszorg de industrie en het milieu. Omdat de producten die het gevolg zijn van dit soort toepassingen van biotechnologie een belangrijke markt voor bedrijven vormen, zijn zij voorstanders van deze ontwikkelingen.

toepassingen

landbouw en voeding

Volgens biotechnologiebedrijven levert het genetisch veranderen van landbouwgewassen voordelen op voor de boer en het milieu. Zo hoeft de boer minder bestrijdingsmiddelen te gebruiken op onkruidresistente gewassen en kan hij het arbeidsintensieve schoffelen achterwege laten waardoor erosie wordt teruggedrongen. Biotechnologiebedrijven streven naar gewassen met een hoge opbrengst die goed zijn voor het milieu. Daarnaast ontwikkelt de biotechnologieindustrie voedingsproducten met een gezondere samenstelling.

gezondheidszorg

Biotechnologiebedrijven vinden dat bestaande medicijnen dankzij het gebruik van genetisch veranderde organismen zijn verbeterd. Daarnaast zijn er nieuwe medicijnen ontwikkeld tegen ernstige ziekten. Ook in de toekomst biedt biotechnologie volgens de bedrijven grote kansen voor het maken van nieuwe medicijnen. Er wordt zelfs gestreefd naar het afstemmen van de werking van medicijnen op de individuele eigenschappen van de patiŽnt. Toch zijn biotechnologiebedrijven geen voorstander van 'alles wat kan'. Zo wijzen ze bijvoorbeeld het kloneren met als doel om mensen te maken nadrukkelijk af.

industrie en milieutechniek

Biotechnologie heeft volgens biotechnologiebedrijven nu al geleid tot milieuvriendelijke wasmiddelen en technieken om bodem en afvalwater te zuiveren. Zij zien biotechnologie als een gunstige ontwikkeling om processen in de industrie steeds milieuvriendelijker te maken.

voedselveiligheid

Biotechnologiebedrijven zijn van mening dat de huidige genetisch veranderde voedingsmiddelen minstens even veilig zijn als 'gewone' voedingsmiddelen. Zo worden volgens de biotechnologiebedrijven nieuwe voedingsmiddelen alleen verkocht als een uitgebreide toelatingsprocedure de veiligheid voldoende heeft aangetoond.

milieuveiligheid

Biotechnologiebedrijven zijn van mening dat genetisch veranderde gewassen veilig zijn voor het milieu. De gewassen ondergaan een strenge veiligheidsbeoordeling voordat ze verbouwd mogen worden op het veld. Om de veiligheid van biotechnologische producten te waarborgen heeft de overheid een heel systeem van wetten, regels en toezichthoudende organisaties in het leven geroepen.

keuzevrijheid

Biotechnologiebedrijven vinden het belangrijk dat consumenten geÔnformeerd worden over de aanwezigheid van genetisch veranderde ingrediŽnten in hun voedsel. Dit gebeurt aan de hand van informatie op het etiket van voedingsmiddelen. Daarnaast stelt het bedrijfsleven informatie over biotechnologie en het gebruik hiervan in voedingsmiddelen beschikbaar via telefonische informatielijnen en internet.

wereldvoedselsituatie

Volgens biotechnologiebedrijven kunnen genetisch veranderde gewassen bijdragen aan het bestrijden van het hongerprobleem in de wereld. Daarnaast spelen ook het verbeteren van de opslag en transport van de oogst een belangrijke rol.

Er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van genetisch veranderde gewassen die kunnen groeien op een zeer droge, zeer natte of zeer zoute bodem. Ook kan biotechnologie lokale voedselgewassen zoals bananen, rijst en cassave beschermen tegen ziekten en plagen.

Biotechnologiebedrijven zijn van mening dat ontwikkelingslanden zelf moeten bepalen of ze genetisch veranderde gewassen willen verbouwen. De westerse wereld mag dit volgens hen niet verbieden vanuit een luxe positie van overvloed.

octrooien en de positie van bedrijven

Op een uitvinding kan een octrooi worden verleend. Andere partijen mogen gedurende de looptijd van het octrooi de uitvinding niet voor commerciŽle doeleinden gebruiken zonder toestemming van de eigenaar. Bedrijven kunnen octrooien aanvragen op planten en dieren die ze genetisch veranderen. Biotechnologiebedrijven vinden dit terecht. Onderzoek naar nieuwe medicijnen of verbeterd voedsel kost veel geld en tijd. Dankzij octrooien kunnen bedrijven hun investeringen terugverdienen.

Verder benadrukken biotechnologiebedrijven dat boeren niet verplicht zijn om genetisch veranderde zaden aan te kopen. Ze vinden het dan ook een misvatting om te denken dat boeren afhankelijk worden van enkele zaadproducerende bedrijven. Boeren zullen genetisch veranderde zaden alleen aankopen als ze hiermee meer winst kunnen maken dan met gewone zaden.

economische belangen

Volgens biotechnologiebedrijven biedt biotechnologie kansen op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, werkgelegenheid en het maken van waardevolle producten voor de samenleving.