Dierenwelzijnsorganisaties

betrokkenheid

Dierenwelzijnsorganisaties hebben als doel het welzijn van dieren te bevorderen. Daarom zijn zij betrokken bij discussies rondom toepassingen van biotechnologie bij dieren. Het gaat hierbij vooral om het genetisch veranderen en kloneren van dieren.

algemeen standpunt

Dierenwelzijnsorganisaties zijn tegen biotechnologie bij dieren, ook in het geval van toepassingen in de gezondheidszorg. Zij vinden dierproeven ingaan tegen het belang van dieren. Alleen toepassingen van biotechnologie die het gebruik van proefdieren kunnen verminderen, wijzen zij niet op voorhand af.

ethische aspecten

Dierenwelzijnsorganisaties zijn van mening dat dieren geen 'dingen' zijn, waarmee naar willekeur geŽxperimenteerd mag worden. Zij zijn tegen alle dierproeven en dus ook tegen biotechnologie bij dieren.

genetisch veranderen van

dieren

Het genetisch veranderen van dieren vinden dierenwelzijnsorganisaties onaanvaardbaar. Zij beschouwen dieren als zelfstandige levende wezens en niet als studieobjecten waaraan 'geknutseld' mag worden.

Dierenwelzijnsorganisaties zijn het niet eens met voorstanders van biotechnologie, die zeggen dat met deze techniek het aantal dierproeven kan dalen omdat de proeven meer gericht plaatsvinden.

planten

Dierenwelzijnsorganisaties nemen geen standpunt in over het genetisch veranderen van planten.

micro-organismen

Dierenwelzijnsorganisaties staan in principe positief tegenover het genetisch veranderen van micro-organismen, als dit het gebruik van proefdieren terugdringt. Over andere toepassingen van het genetisch veranderen van micro-organismen nemen zij geen standpunt in.

toepassingen

landbouw en voeding

Dierenwelzijnsorganisaties zijn tegen het genetisch veranderen van landbouwhuisdieren. Ze nemen geen standpunt in over toepassingen van biotechnologie bij landbouwgewassen.

gezondheidszorg

Dierenwelzijnsorganisaties zijn tegen het gebruik van genetisch veranderde dieren voor medisch onderzoek. Ook keuren zij het gebruik van deze dieren voor de productie van medicijnen af. Over toepassingen van biotechnologie in de gezondheidszorg, waarbij geen dieren worden gebruikt, nemen dierenwelzijnsorganisaties geen standpunt in.

industrie en milieutechniek

Dierenwelzijnsorganisaties nemen geen standpunt in over toepassingen van biotechnologie in de industrie of in het milieu, aangezien daar geen dieren voor worden gebruikt.

voedselveiligheid

Dierenwelzijnsorganisaties doen geen uitspraak over de veiligheid van genetisch veranderd voedsel voor de gezondheid.

milieuveiligheid

Dierenwelzijnsorganisaties doen geen uitspraak over de milieuveiligheid van genetisch veranderde gewassen.

keuzevrijheid

Dierenwelzijnsorganisaties laten zich niet uit over het belang van de keuzevrijheid om al dan niet genetisch veranderd voedsel te eten.

wereldvoedselsituatie

Dierenwelzijnsorganisaties houden zich niet bezig met toepassingen van biotechnologie om de voedselsituatie in ontwikkelingslanden te verbeteren.

octrooien en de positie van bedrijven

Dierenwelzijnsorganisaties vinden het onterecht dat bedrijven octrooien kunnen aanvragen op biotechnologische toepassingen bij dieren. Dieren zijn niet uitgevonden door de mens en mogen geen eigendom worden van bedrijven.

economische belangen

Dierenwelzijnsorganisaties vrezen dat de Nederlandse overheid dierproeven steeds gemakkelijker zal toelaten in het belang van de wetenschap en de economie.