Home

proces vertebraten paleontoloog

  • Stap 1: Literatuuronderzoek
Breng in kaart van welke grote gewervelde dieren resten zijn gevonden in Nederland. Belangrijk is dat je ook weet waar de resten gevonden zijn en hoe oud ze zijn.
Tip: De trefwoordenlijst geeft een overzicht van de belangrijkste begrippen.
  • Stap 2:Determinatie
Bespreek met je collega's je bevindingen. Determineer gezamenlijk de objecten, probeer te herleiden uit welke periode ze afkomstig zijn en waar ze waarschijnlijk vandaan komen.
  • Stap 3: Reconstructie
Aan de hand van het bronnenonderzoek hebben jullie informatie gevonden over Nederland in een aantal perioden uit het verre verleden. Beschrijf gezamenlijk de periode waaruit de fossielen stammen. Verdeel de overige perioden (minimaal ťťn per persoon) en geef beknopt Nederland weer in die tijd. Wat voor klimaat heerste er? Hoe zag de omgeving eruit (soort ecoysteem)?