Farmaceutische bedrijven

betrokkenheid

Farmaceutische bedrijven houden zich vooral bezig met de ontwikkeling en productie van medicijnen. Zij zijn daarom met name ge´nteresseerd in toepassingen van biotechnologie in de gezondheidszorg.

algemeen standpunt

De rol van biotechnologie in de gezondheidszorg zal volgens farmaceutische bedrijven in de toekomst steeds groter worden. Naast de productie van medicijnen, zal biotechnologie naar hun mening ook kunnen bijdragen aan het opsporen en voorkomen van ziekten.

ethische aspecten

Naast een positieve benadering van de mogelijkheden die biotechnologie biedt voor de gezondheidszorg hebben farmaceutische bedrijven oog voor ethische vraagstukken die bij toepassingen van biotechnologie aan de orde kunnen komen.

genetisch veranderen van

dieren

Farmaceutische bedrijven vinden het genetisch veranderen van dieren aanvaardbaar als dit gebeurt om de productie van medicijnen mogelijk te maken. Over het gebruik van genetisch veranderde dieren voor andere toepassingen laten zij zich niet uit.

planten

Farmaceutische bedrijven vinden het genetisch veranderen van planten aanvaardbaar als dit gebeurt om de productie van medicijnen mogelijk te maken. Over het gebruik van genetisch veranderde planten voor andere toepassingen laten zij zich niet uit.

micro-organismen

Genetisch veranderde micro-organismen worden veel gebruikt voor de productie van medicijnen, zoals insuline voor diabetespatiŰnten. Farmaceutische bedrijven zijn daarom voorstanders van het genetisch veranderen van micro-organismen voor dit doel. Over het gebruik van genetisch veranderde micro-organismen voor andere toepassingen laten zij zich niet uit.

toepassingen

landbouw en voeding

Farmaceutische bedrijven nemen geen standpunt in over toepassingen van biotechnologie voor de landbouw of voeding.

gezondheidszorg

Farmaceutische bedrijven vinden biotechnologie een veelbelovende techniek voor de ontwikkeling van nieuwe medicijnen. Daarnaast verwachten zij ook dat biotechnologie in belangrijke mate zal bijdragen aan het opsporen en voorkomen van ziekten.

industrie en milieutechniek

Farmaceutische bedrijven nemen geen standpunt in over toepassingen van biotechnologie in de industrie of het milieu.

voedselveiligheid

Farmaceutische bedrijven doen geen uitspraak over biotechnologie en voedselveiligheid omdat zij zich niet bezig houden met genetisch veranderd voedsel. Ze hebben wel een mening over de veiligheid van biotechnologische medicijnen voor de gezondheid. Farmaceutische bedrijven vinden dat deze medicijnen - net als andere medicijnen - een zeer strenge veiligheidsbeoordeling moeten ondergaan voordat ze mogen worden verkocht. Hierbij wordt zowel rekening gehouden met de werking van het geneesmiddel, als met de mogelijke bijwerkingen.

milieuveiligheid

Farmaceutische bedrijven doen geen uitspraak over biotechnologie en milieuveiligheid.

keuzevrijheid

Het onderwerp van keuzevrijheid spitst zich voor farmaceutische bedrijven toe op 'het recht om niet te weten'. Zij vinden bijvoorbeeld dat iedereen zelf de keuze moet kunnen maken om al dan niet getest te worden voor een erfelijke ziekte.

wereldvoedselsituatie

Farmaceutische bedrijven houden zich niet bezig met toepassingen van biotechnologie om de voedselsituatie in ontwikkelingslanden te verbeteren.

octrooien en de positie van bedrijven

Farmaceutische bedrijven zijn van mening dat medicijnen door middel van octrooien mogen worden beschermd. Zij vinden dit een goede manier om het geld dat tijdens de ontwikkeling van nieuwe medicijnen wordt ge´nvesteerd, terug te verdienen.

economische belangen

Volgens farmaceutische bedrijven biedt biotechnologie grote mogelijkheden voor de gezondheidszorg. Investeringen in deze sector zijn daarom noodzakelijk.