Home

proces geoloog

  • Stap 1: Literatuuronderzoek
Breng in kaart welke gesteentelagen in Nederland aan de oppervlakte komen. Belangrijk is dat je weet waar de gesteentelagen aangetroffen worden en hoe oud ze zijn.
Daarnaast verzamel je per periode informatie over het klimaat.
Tip: De trefwoordenlijst geeft een overzicht van de belangrijkste begrippen.
  • Stap 2:Determinatie
Bespreek met je collega's je bevindingen. Determineer gezamenlijk de objecten, probeer te herleiden uit welke periode de objecten afkomstig zijn en waar ze waarschijnlijk vandaan komen.
  • Stap 3: Reconstructie
Aan de hand van het bronnenonderzoek hebben jullie informatie gevonden over Nederland in een aantal perioden uit het verre verleden. Beschrijf gezamenlijk de periode waaruit de fossielen stammen. Verdeel de overige perioden (minimaal ťťn per persoon) en geef beknopt†Nederland weer in die tijd. Wat voor klimaat heerste er? Hoe zag de omgeving eruit (soort ecoysteem)?